Mệnh Thủy Như Thế Nào?

Mệnh Thủy (nước):

Ad ơi, màu nước là màu nào nhỉ?

Ad xin trả lời ra ngoài vũng tàu là bạn thấy ngay cái màu đó liền nhé.

Sẵn đi du lịch vui.

Màu xanh biển sẫm và màu đen rất cần cho bạn mệnh thủy.

Ngoài ra mệnh thủy rất phù hợp với màu sắc anh kim và trắng sáng.

Nhớ nhé các bạn mệnh thủy.

Hãy lựa chọn cho mình những thứ có màu

ĐEN, XANH BIỂN SẪM, MÀU SẮC ÁNH KIM, MÀU TRẮNG

để giàu hơn nữa, nhiều tiền tài, may mắn và hạnh phúc.

……….

Viết bình luận