Mệnh Mộc Hợp Với Màu Nào?

Mệnh mộc (cây, cỏ):

Ad đố các bạn mộc là cây, cỏ sẽ hợp gu với màu gì đây?

Chắc chắn rồi, ad thích đáp án mà bạn vừa nghĩ ra!

Đáp án: Xanh, xanh lục nhé.

Thủy sinh mộc. Vì thế, người mệnh mộc nên chọn màu xanh biển sẫm, màu đen.

Chung quy lại: những bạn mệnh mộc nên chọn màu xanh, xanh lục và kết hợp với xanh biển sẫm và màu đen để tăng trưởng phát triển nhanh chóng nhé mọi người.

………………..

Viết bình luận