Lưu Ý Cho Mệnh Mộc

Những điều hết sức lưu ý cho mệnh mộc:

Hãy nhớ cây sẽ bị khắc bởi mệnh kim nhé mọi người.

Vì thế, hãy tránh những màu có sắc anh kim và màu sáng như màu trắng, màu vàng.

Bạn cũng không muốn mình bị cắt một cách “ngọt ơi là ngọt” thì lưu ý nhé.

Cảm ơn mọi người ạ.

…………………..

Viết bình luận